Thời gian niềng răng hô mất bao lâu và niềng ở đâu nhanh nhất?