tiêu chảy kéo dài

Tiêu chảy cấp tính do cryptosporidium là gì?

Tiêu chảy cấp tính do cryptosporidium là gì?

Bệnh tiêu chảy cấp tính do Crytosporidium là bệnh đường ruột, xảy ra trên khắp thế giới, nhất là ở các nước có điều kiện vệ sinh còn kém. Đặc biệt khi nhiễm Crytosporidium nó có ...

Tiêu chảy cấp tính kéo dài

Tiêu chảy cấp tính kéo dài

Tiêu chảy cấp tính kéo dài (TCKD) là đợt tiêu chảy khởi đầu cấp tính & kéo dài 14 ngày. 1. NGUYÊN NHÂN: Các nguyên nhân thường gặp ở trẻ em Nhiễm trùng: - Vi khuẩn: Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolitica, ...

Các tin khác