Tập đoàn mạng Viettel sẽ cung cấp dịch vụ IPv6 trong năm 2016

16:54:54 - 10/06/2016 - admin
loading...

2016 sẽ là năm khởi đầu cung cấp dịch vụ IPv6 của hầu hết các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT. Giúp khách hàng sớm trải nghiệm CN internet bằng thông rộng.

Với mục tiêu hoàn thiện và nâng cấp mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia, hoàn thiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên toàn bộ mạng Internet Việt Nam, đảm bảo cho Internet Việt Nam hoạt động hoàn toàn tương thích, an toàn với IPv6. 2016 được coi là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định kết quả cuối cùng trong việc thực hiện mục tiêu tổng thể quốc gia về triển khai ứng dụng công nghệ IPv6 trong hoạt động mạng Internet Việt Nam.

Nhà mạng Viettel đã lên kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 gồm 5 mảng: Kiện toàn nhân sự; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6.

mang-viettel3

Với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, dự kiến trong tháng 7/2016, sẽ hoàn tất nhiệm vụ tổng hợp, công bố văn bản hướng dẫn các ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và kinh doanh thiết bị, phần mềm, nội dung số hỗ trợ công nghệ IPv6 để gửi các doanh nghiệp viễn thông.

Tháng 12/2016, sẽ hoàn thành các nhiệm vụ: bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án về VT-CNTT của Bộ TT&TT; nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường; bổ sung các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn yêu cầu khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bên cạnh việc thiết lập và duy trì website công bố sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ IPv6 của Việt Nam (vietnamipv6ready.vn) dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2016, Ban công tác cũng hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về những ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và kinh doanh thiết bị, phần mềm, nội dung… hỗ trợ công nghệ IPv6. Ngoài ra, Ban công tác sẽ bổ sung nội dung về IPv6 tại các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh vực VT-CNTT của Bộ TT&TT; xây dựng và duy trì chuyên mục về IPv6 trên website Bộ TT&TT…

Với công tác phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6, dự kiến trong tháng 9/2016, trang chủ của các doanh nghiệp di động, ISP và các website thông tin cung cấp dịch vụ hoạt động song song IPv4/IPv6.

Dự kiến vào tháng 12/2016, VNPT, Viettel, FPT Telecom, NetNam và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hosting IDC sẽ hoàn thành việc triển khai dịch vụ hosting cung cấp cho khách hàng hỗ trợ song song IPv4/IPv6. Cũng vào cuối năm nay, Ban công tác dự kiến VNPT, các nhà mạng được cấp phép triển khai 4G LTE sẽ triển khai cung cấp IPv6 tới thuê bao thử nghiệm dịch vụ 4G LTE.

Kế hoạch năm 2016 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia cũng nêu rõ, cuối năm nay là thời hạn để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, tiêu biểu là FPT Online, VnExpress, Vietnamnet kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên các dịch vụ nội dung quy mô vừa và nhỏ; đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi hỗ trợ IPv6 cho toàn bộ các dịch vụ nội dung, báo điện tử…

Gợi ý xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook