Tìm hiểu về cấu trúc của một tài liệu HTML

13:53:55 - 06/09/2016 - admin
loading...

Trước khi các bạn muốn tham gia một khóa học lập trình php hay là một khóa học lập trình web nào đó bạn đều phải biết về cấu trúc một tài liệu HTML.Bài học sau đây sẽ giới thiệu cho các bạn biết về một cấu trúc tài liệu HTML.

> Tìm hiểu thêm tài liệu: Hướng dẫn lập trình php

Một tài liệu HTML gồm có 3 phần cơ bản:

Phẩn HTML: Tất cả các tài liệu đều phải bắt đầu bằng thẻ <html> và đóng thể html bằng lệnh </html>

Thẻ HTML có nhiệm vụ báo cho trình duyệt biết được rằng nội dung trong phần thẻ html đó là một tài liệu HTML

Phân tiếp theo đó là tiêu đề: Phần tiêu đề của thẻ được bắt đầu bằng <head> và đóng cũng bằng thẻ </head>.Phần chữa tiêu đề được hiển thị trên thanh trình duyệt web.Tiêu đề trên tình duyệt được nằm trong thẻ TITLE bắt đầu bằng <title> và đóng bằng lệnh </title>

Tiêu đề là phần quan trọng nhất của trình duyệt.Các mốc được dùng để đánh dấu một wêb site.Trình duyệt sử dụng tiêu để lưu trữ các mốc này.

Phần tiếp nữa đó là thân:Phần thân thường được nằm sau phần tiêu đề.Phần thân thường gồm các văn bản, hình ảnh, thẻ liên kết.Phần thân bắt đầu bởi thẻ <body> và kết thúc bằng thẻ </body>

VD:

<html>

<head>

<title>Welcome to the world of HTML</title>

</head>

<body>

<p>This is going to be real fun</p>

</body>

</html>

Hình ảnh kết quả thu được khi đăng lên trình duyệt:

ket-qua-vd-cau-truc-html

Đoạn trong html:

Thẻ <p></p> trong ví dụ trên trình bày một đoạn khi mà bạn muốn viết một bài báo hay một bài bàn luận bạn cần nhóm nội dung vào một loạt các đoạn.Trong một tài liệu HTML thì nội dung có thể được nhóm thành các đoạn thẻ <p>.

Xem thêm khóa học khác:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook